Faillissement wegens gokschulden

By Admin

De rechtbank zal het faillissement uitspreken als de schuldeiser die het faillissement aanvraagt, kan aantonen dat de debiteur in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen. De aanvrager hoeft het bestaan van zijn vordering en de aanwezigheid van minimaal 1 andere schuldeiser - de steunvordering - slechts summierlijk aan te tonen.

Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.. Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen ('insolvent' is), kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Een faillissement is een bij wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer) in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Aanleiding voor het faillissement is met andere woorden het (financieel onvermogend zijn. Een faillissement heeft in de meeste gevallen niets met fraude en alles met een samenloop van Dec 12, 2018 · Re: Faillissement opgeheven, terug in de schulden Ongelezen bericht door criticus2 » 13 dec 2018 13:33 Ik weet wel dat een van mijn broers zijn nog net opgerichte eigen bedrijfje kon sluiten (voordat er een eigen faillisement was) vanwege niet betalende eerste klanten. Als een Vof failliet wordt verklaard zijn daardoor alle vennoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, valt ook hun privé-vermogen in het faillissement. CV (Commanditaire vennootschap) Hierbij brengt een faillissement van het CV ook het faillissement van een of meer beherende vennoten met zich mee. Faillissementen.com levert aan belanghebbende partijen zoals energieleveranciers, verzekeringsmaatschappijen, overheid, gemeenten, advocatuur etc. data en statistische gegevens op het gebied van faillissementen en surseances.

Je bent bijvoorbeeld verplichtingen aangegaan waarvan je wist of kon weten dat je deze niet na kon komen. Wanneer je onderneemt vanuit een eenmanszaak of V.O.F. ben je na faillissement persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke en privé schulden op het moment dat het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten.

‘WSNP beëindigd wegens achterhouden prijzengeld’ In 2013 beëindigde de rechter de WSNP van een man die had gegokt. De man won € 1.500, maar gaf dit geld niet aan de bewindvoerder. Uiteraard kwam de bewindvoerder hier achter. Ondanks diverse verzoeken om het geld over te maken aan de boedelrekening, betaalde de schuldenaar deze € 1.500 See full list on unizo.be Als zelfstandige kunt u een beroep doen op het overbruggingsrecht (vroeger 'faillissementsverzekering') als u failliet verklaard wordt of noodgedwongen de deuren moet sluiten (bijvoorbeeld wegens brand, een natuurramp, vernieling van uw zaak, een beroepsallergie waardoor u niet langer kunt werken,…

Indien een dergelijke situatie zich voordoet in een faillissement, dat geëindigd is door opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw), dan geldt deze voorziening in de Fw niet. In dat geval heeft namelijk niet eerder een verdeling plaatsgevonden en …

7 dec 2019 De nieuwe regeling van de kwijtschelding van schulden is van toepassing op de faillissementen die de Ondernemingsrechtbank uitspreekt 

See full list on schuldsanering.help

Je hebt recht op loon tot het einde van de opzegtermijn. De afspraken die in het arbeidscontract zijn bepaald, blijven ook bij faillissement gewoon gelden. Op een transitievergoeding hoef je niet te rekenen. WW-uitkering bij ontslag na faillissement. Krijg je een uitkering wegens betalingsonmacht, dan stopt deze als de opzegtermijn voorbij is. Schulden die niet op tijd betaald kunnen worden leiden onvermijdelijk tot een faillissement. Vele oorzaken kunnen aan het niet tijdig voldoen van schulden de grondslag liggen. Het onbetaald laten van schulden kan veroorzaakt worden door: Te weinig inkomsten om de totale schulden te voldoen. Teveel schulden omdat de inv Opheffing wegens gebrek aan baten In Nederland is de zogenaamde “opheffing faillissement wegens gebrek aan baten” de meest voorkomende beëindiging van een faillissement. Een faillissement wordt op deze wijze beëindigd wanneer de failliet zo weinig bezittingen heeft dat niet eens de faillissementskosten, salaris van curator en kosten van advertenties en boedelschulden, betaald kunnen … Faillissementsfraude is fraude die gepleegd wordt tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf.Faillissementsfraude is in twee categorieën te verdelen: Verwijtbare benadeling.; Faillissement met voorbedachten rade; een onderneming wordt opgericht om zo opzettelijk schulden te maken, voordat het bedrijf op de fles gaat. Faillissementen.com levert aan belanghebbende partijen zoals energieleveranciers, verzekeringsmaatschappijen, overheid, gemeenten, advocatuur etc. data en statistische gegevens op het gebied van faillissementen en surseances. Deze data kan op diverse wijzen (email, FTP, web services) en in vele formaten (TXT, CSV, XML, JSON) aangeleverd worden.